RADOVI NA BETONSKOJ KONSTRUKCIJI OBJEKTA “VUKOV VIS”

Radovi na aktivnom gradilištu stambenog objekta VUKOV VIS – Bjelašnica teku planiranom dinamikom!

U toku su radovi na betonskoj konstrukciji objekta, gdje završavamo poziciju 200 i radove na suterenu -2. U narednom periodu startaju pripreme i radovi na ploči i zidovima suterena -1. 

Svi radovi se izvode uz poštovanje mjera zaštite radnika. 

Završetak radova planiran je za 31.03.2021