pripreme za najveću ploču na objektu “vukov vis”

Nakon završenih betona pozicije 400, u toku su pripreme za najveću ploču na objektu.