VUKOV VIS: ZAVRŠENI SVI ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Sa završenom pozicijom 800, posljednjom izlivenom pločom na objektu “Vukov vis” , završeni su svi armirano – betonski radovi.

Radovi koji slijede jesu radovi postavljanja fasadne bravarije i radovi na krovu.