završena ploča pozicije 500, u toku pripreme za zidove pozicije 600

Olimpijska planina Bjelašnica uskoro biva bogatija za ekskluzivni apartmanski objekat.

Radovi na Vukovom visu se odvijaju planiranim tokom. U sklopu faze građevinsko zanatskih radova trenutno su u toku armirano betonski radovi. Završena je ploča i za poziciju 500, te su u toku pripreme za zidove pozicije 600. Izidani su zidovi na nivou suterena -1, kao i suterena -2. 

U sklopu faze priključenja na instalacije infrastrukture trenutno vršimo priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

U toku su i radovi na vanjskom uređenju objekta.

Svi radovi se izvode u sigurnim uslovima poštujući sigurnosne mjere zaštite na radu.