u toku su radovi na zidovima pozicije 700, slijedi priključenje na vodovodnu mrežu

Naš vuk raste planiranom dinamikom!

Od zadnjeg pregleda napredka radova završena je ploča pozicije 600. Trenutno su u toku radovi na zidovima pozicije 700.

U segmentu zanatskih radova na objektu “Vukov vis” završeno je zidanje unutarnjih zidova do nivoa prizemlja.

Ono što slijedi u narednom periodu jeste priključenje objekta na vodovodnu mrežu.

Svi radovi se odvijaju po planiranom procesu i u skladu sa pravilima zaštite na radu.

Imate pitanje? kontaktirajte nas!

prodaja@vukovvis.ba