ZAVRŠETAK RADOVA NA ZIDANJU DRUGOG SPRATA, SLIJEDI IH BETONIRANJE POZICIJE 700

Na gradilištu “Vukov vis” nastavljaju se građevinski radovi.

Trenutno se vrše radovi zidanja drugog sprata, nakon čegaslijedi betoniranje pozicije 700 a zatim pozicija 800 koja je posljednji korak u segmentu betonskih radova.

Nakon betonskih radova planirani su tesarski i krovopokrivački radovi sa kojim će se paralelno uraditi i fasadna baravarija i time zatvoriti objekat do kraja sezone radova na Bjelašnici. 

Do kraja tekućeg mjeseca planiran je završetak radova na vanjskom uređenju.